Lịch Sử Hướng Đạo

LỊCH SỬ PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI

bp

Phong trào Hướng Đạo do cụ Robert Smith Stephen BADEN POWELL sáng lập từ năm 1907.

Cụ BADEN POWELL mà các Hướng Đạo Sinh thân ái gọi tắt là BiPi, gốc người Anh Cát Lợi sinh ngày 22 tháng 2 năm 1857 và qua đời ngày 8 tháng 1 năm 1911.

Nguyên nhân phong trào Hướng Đạo đã được thành lập là do ý kiến sau đây của B.P. khi cụ trở về cố hương hồi năm 1907 sau nhiều năm phục vụ tại hải ngoại.

Cụ nói : “Các trẻ sống với tôi bên thuộc địa cường tráng và hăng hái bởi vì đời sống của chúng vất vả đầy phiêu lưu (cụ có ý nói các thiếu sinh thành Ma-phơ-kinh). Ở đây (Anh quốc) nơi tràn đầy ánh sáng văn minh, các thiếu niên cũng cần phải có một đời sống tương tự như các bạn đồng lứa đồng tuổi bên thuộc địa để có trở thành những công dân xứng đáng.

Năm 1908, cụ B.P cho xuất bản cuốn: ”Hướng đạo cho trẻ em” và đích thân điều khiển một trại thí nghiệm trên đảo Browsen. Cuộc thí nghiệp đó thành công và hàng vạn thiếu niên Anh Quốc đã hăng hái tham gia Hướng Đạo. Sự Thành công của B.P. đã gây được một tiếng vang chẳng những ở nước nhà mà còn các lân quốc nữa.

Sau đây vài nét chính về sức bành trướng của phong trào Hướng Đạo:

1910 Thành lập Nữ Hướng đạo

1916 Thành lập Ngành Ấu – Xuất bản cuốn “Sách Sói Con”

1918 Thành lập Ngành Tráng

1920 Họp bạn Thế Giới đầu tiên tại Luân Đôn. Có 20 quốc gia tham dự.

1922 Họp bạn Thế Giới lần thứ II tại Copenhague, thủ đô Đan Mạch. Có 40 quốc gia tham dự.

1929 Họp bạn Thế Giới lần III tại Birkenhead (Anh). Có 43 quốc gia tham dự.

1933 Họp bạn Thế Giới thứ IV tại Godolo (Hungary). Có 25.000 Hướng Đạo Sinh tham dự.

1937 Họp bạn Thế Giới thứ V tại Vogelenzang (Hòa Lan). Có 30.000 Hướng Đạo Sinh tham dự.

1946 Thành lập Ngành Kha

1947 Họp bạn Thế Giới lần VI tại Moisson (Pháp)

1951 Họp bạn Thế Giới thứ VII tại Bad Ischi (Áo quốc)

1955 Họp bạn Thế Giới thứ VIII tại Niegara(Canada)

1957 Họp ban Thế giới “Đại Khánh” thứ IX tại nước Anh để kỷ niệm 100 tuổi B.P. và 50 tuổi của Phong trào Hướng Đạo.

1959 Họp bạn Thế Giới thứ X tại Makiling (Phi luật Tân). Lần đầu tiên Hội Hướng Đạo Việt Nam tham dự Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới với số lượng đông đảo (59 HĐS).

1961 Họp bạn Thế Giới thứ XI tại Hy Lạp

1967 Họp bạn Thế Giới thứ XII tại Tiểu Bang Idaho (Mỹ quốc)