Gia Nhập

Liên Đoàn Đất Việt xin chào đón quý phụ huynh cho con em gia nhập Liên Đoàn.

scoutreachNo.11-163 • 1999 Boy Scouts of America

Tùy theo tuổi, phái tính và chương trình học vấn, các em sẽ được ghi danh theo một trong các đơn vị sau đây:

* Ấu đoàn (Pack 815): Ấu đoàn còn chia thành các các đàn như sau:

  • Đàn Tiger: 7 tuổi hay đang học lớp 1
  • Đàn Wolf: 8 tuổi hay học xong lớp 1
  • Đàn Bear: 9 tuổi hay học xong lớp 2
  • Đàn Webelos: 10 tuổi hay học xong lớp 3

* Thiếu đoàn (Troop 815): các em trai từ 11 tuổi rưỡi hay đã học xong lớp 5 và dưới 18 tuổi.

* Nữ Đoàn 15810:

  • Brownie: đang học lớp 2 đến lớp 3
  • Junior: đang học lớp 4 đến lớp 5
  • Cadette: đang học lớp 6 đến lớp 8
  • Senior: đang học lớp 9 đến lớp 10
  • Ambassador: đang học lớp 11 đến lớp 12

Thủ tục ghi danh:

A. Điền các đơn:

 1. Đơn ghi danh (Application) Boyscout Form
 2. Phiếu cho phép tham dự các sinh hoạt của Hướng Đạo (Activity Consent Form).
 3. Phiếu cho phép cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp (Emergency Consent for Minor) và chụp hình (Consent For Use of Photographs):  Phần B của hồ sơ sức khoẻ. Cần có chữ ký của cả cha và mẹ, ngoại trừ gia đình chỉ có một phụ huynh.
 4. Hồ sơ sức khoẻ:
  • Hồ sơ sức khoẻ dùng cho các em thành viên Hội Nam Hướng Đạo HK (BSA Personal Health and Medical Record Form) – Chỉ cần điền phần A và phần B. Điền thêm C do bác sĩ gia đình ký  khi các em dự tính sẽ đi trại quá 3 ngày.
  • Hồ sơ sức khoẻ dùng cho các em thành viên Hội Nữ Hướng Đạo HK (GSUSA Health History Record)
 5. Phiếu cho biết thêm về cá nhân các em thuộc Hội Nam Hướng Đạo HK (Data Collection Form)
 6. Giấy cho phép sinh hoạt hằng năm cho các em thành viên Hội Nữ Hướng Đạo HK (Annual Permission)

B. Chi phí:

– Lệ phí ghi danh và sinh hoạt: Tùy tháng gia nhập, Liên Đoàn sẽ cho biết khi gia nhập.

– Quần áo, dụng cụ cá nhân, v.v, phụ huynh sẽ mua cho các em.

C. Sinh Hoạt:

Các em sinh hoạt hằng tuần từ 2:30 đến 4:30 mỗi chiều Chúa Nhật tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức.

Trong trường hợp có sinh hoạt đặc biệt,  Liên Đoàn sẽ thông báo đến phụ huynh.