CHUNG MỘT NGỌN CỜ

Đầu năm dựng lại ngọn cờ 
Trong làn mưa bụi sương mờ mờ bay
Cùng nhau đứng dưới cờ này
Hồn thiêng đất nước  tỏ bày trong ta
Nghiêm trang đứng hát Quốc ca 
Giữ lời thề với sơn hà nước Nam
Hội ca khúc hát còn vang
Bên anh bên chị bên đàn em thơ
Chúng ta chung một ngọn cờ 
Lời thiêng vang vọng cõi bờ quê hương.
Buổi chào Cờ đầu năm 2015
Đáp Đền Sông Núi

Cao Ngọc Cường

Đ Đ S N