No Picture

Đoạn Tháng Ba

18/03/2015 thien_ng 0

ĐOẠN THÁNG BA Bốn mươi năm trôi qua, từ ngày ấy 10/3/ 75 Ban Mê Thuột thất thủ kéo theo những quyết định sai lầm […]

No Picture

Lửa Dặm Đường

05/03/2015 thien_ng 0

Gom cho đủ mênh mông trời đất Gọi trăng sao lơ lửng từng xanh Cùng sương khuya về đây họp mặt Để chim muông yên […]

No Picture

CHUNG MỘT NGỌN CỜ

03/03/2015 thien_ng 0

Đầu năm dựng lại ngọn cờ  Trong làn mưa bụi sương mờ mờ bay Cùng nhau đứng dưới cờ này Hồn thiêng đất nước  tỏ […]

No Picture

Đội của tôi

24/04/2014 thien_ng 0

Ngày ấy, tuổi mười một, mười hai Huy hiệu đội Hổ gắn trên vai Là chú Tân sinh vừa tuyên hứa Vào cuộc chơi Hướng […]