No Picture

Những Chủ Nhật Vui

18/12/2013 thien_ng 0

Trong tháng 12-2013 có nhiều chuyện vui đối với Hướng Đạo tại Houston nói chung và LĐ Đất Việt nói riêng. Niềm vui đầu tiên […]

No Picture

Óc Bất Vụ Lợi

15/12/2013 thien_ng 0

Bài đăng lại sau 10 năm, nhân Giỗ của Người. Tác Gỉa: Trần Đức Huấn BáoĐaĐa Để Kính viếng một Huynh Trưởng tôn kính vừa […]

No Picture

Niềm Vui Giáng Sinh

13/12/2013 thien_ng 0

Những ngày mùa đông về trên thành phố Houston như là một tin vui cho các em thiếu nhi khắp thành phố. Đúng vậy! Mùa […]